Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna
Gdzie jestem? >> Strona główna

Witamy na naszej stronie BIP

Wizytówka

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży

18-400 Łomża, ul. Akademicka 14

tel. (086) 215-59-53, fax (086) 215-66-01
NIP: 718-19-47-148
REGON: 451202740


Najnowsze dokumenty

rok 2014 - Zarządzenie Rektora Nr 75/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży2014-10-21


rok 2014 - Zarządzenie Rektora Nr 71/14 w sprawie: przyjęcia procedury określającej zasady archiwizowania dokumentacji dydaktycznej wytworzonej w procesie dydaktycznym2014-10-20


rok 2014 - Zarządzenie Rektora Nr 67/14 w sprawie: powołania komisji przetargowej2014-10-20


rok 2014 - Zarządzenie Rektora Nr 52/14 w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ”2014-10-20


rok 2014 - Zarządzenie Rektora Nr 62/14 w spr.: wprowadzenia zmian w regulaminie ustalania wyskości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSIiP2014-10-20


Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży


18-400  Łomża, ul. Akademicka 14
tel. 86-215-59-53, fax 86-215-66-01

NIP: 718-19-47-148
Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3