logo PWSIiP w Łomży

Państwowa Wyższa SzkołaInformatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna
Gdzie jestem? >> Strona główna

Witamy na naszej stronie BIP

Wizytówka

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży

18-400 Łomża, ul. Akademicka 14

tel. (086) 215-59-53, fax (086) 215-66-01
NIP: 718-19-47-148
REGON: 451202740


Najnowsze dokumenty

Senacka Komisja Odwoławcza ds. Etyki Badań Naukowych PWSIiP w Łomży - Skład Senackiej Komisji Odwoławczej ds. Etyki Badań Naukowych PWSIiP w Łomży2015-11-30


Uczelniana Rada ds. jakości kształcenia - Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia2015-11-30


rok 2015 - Uchwała Senatu Nr 76/2015 w sprawie: przyjęcia porządku obrad2015-11-30


rok 2015 - Uchwała Senatu Nr 77/2015 w sprawie: przyjęcia protokołów z posiedzeń Senatu PWSIiP w Łomży z dnia 17.09.2015r. i 22.10.2015r.2015-11-30


rok 2015 - Uchwała Senatu Nr 78/2015 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej do ustalenia wyników głosowania w sprawach personalnych2015-11-30


Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży


18-400  Łomża, ul. Akademicka 14
tel. 86-215-59-53, fax 86-215-66-01

NIP: 718-19-47-148
Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3