Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna
Gdzie jestem? >> Strona główna

Witamy na naszej stronie BIP

Wizytówka

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży

18-400 Łomża, ul. Akademicka 14

tel. (086) 215-59-53, fax (086) 215-66-01
NIP: 718-19-47-148
REGON: 451202740


Najnowsze dokumenty

rok 2015 - Zarządzenie Kanclerza Nr 5 /15 w sprawie: powołania komisji przetargowej2015-04-13


rok 2015 - Zarządzenie Rektora Nr 15/15 w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 8/08 Rektora PWSIiP w Łomży z dnia 22 stycznia 2008r. dot. prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy (instruktażu stanowiskowego)2015-04-13


rok 2015 - Uchwała Senatu Nr 18/2015 w sprawie: utworzenia kierunku studiów Administracja II stopnia w Instytucie Przedsiębiorczości2015-03-31


kadencja 2012 – 2016 - Senat PWSIiP w Łomży kadencja 2012/20162015-03-25


wybory uzupełniające do Senatu na kadencję 2012/2016 - Uchwała Komisji Wyborczej nr 2/2015 w sprawie: uzupełnienia składu Senatu PWSIiP w Łomży na kadencję 2012 – 2016 o przedstawicieli studentów2015-03-25


Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży


18-400  Łomża, ul. Akademicka 14
tel. 86-215-59-53, fax 86-215-66-01

NIP: 718-19-47-148
Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3