Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna
Gdzie jestem? >> Strona główna

Witamy na naszej stronie BIP

Wizytówka

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży

18-400 Łomża, ul. Akademicka 14

tel. (086) 215-59-53, fax (086) 215-66-01
NIP: 718-19-47-148
REGON: 451202740


Najnowsze dokumenty

rok 2014 - Zarządzenie Rektora Nr 90/14 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Kwestora PWSIiP w Łomży2014-11-21


Statut - Statut PWSIiP w Łomży - obowiązujący2014-11-21


rok 2014 - Uchwała Senatu Nr 78/2014 w sprawie: przyjęcia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży2014-11-21


rok 2014 - Zarządzenie Rektora Nr 88/14 w sprawie: godzin rektorskich2014-11-21


Komunikaty Senatu - Komunikat nr 10/14 w sprawie: posiedzenia Senatu PWSIiP w Łomży w dniu 30 października 2014 r.2014-11-20


Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży


18-400  Łomża, ul. Akademicka 14
tel. 86-215-59-53, fax 86-215-66-01

NIP: 718-19-47-148
Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3