Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna
Gdzie jestem? >> Strona główna

Witamy na naszej stronie BIP

Wizytówka

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży

18-400 Łomża, ul. Akademicka 14

tel. (086) 215-59-53, fax (086) 215-66-01
NIP: 718-19-47-148
REGON: 451202740


Najnowsze dokumenty

rok 2014 - Zarządzenie Rektora Nr 68/14 w spr.: wprowadzenia Procedury określającej ramowe zasady przygotowania prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu dyplomowego w PWSIiP w Łomży2014-10-29


rok 2014 - Zarządzenie Rektora Nr 79/14 w sprawie: Dnia Rektorskiego2014-10-28


rok 2014 - Zarządzenie Rektora Nr 78 /14 w sprawie: powołania komisji przetargowej2014-10-28


rok 2014 - Zarządzenie Rektora PWSIiP Nr 30/14 w spr.: udzielania zamówień publicznych w PWSIiP w Łomży2014-10-27


rok 2014 - Zarządzenie Rektora Nr 77/14 w sprawie: ustalenia wysokości kosztów pośrednich działalności naukowo-badawczej2014-10-23


Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży


18-400  Łomża, ul. Akademicka 14
tel. 86-215-59-53, fax 86-215-66-01

NIP: 718-19-47-148
Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3