logo_uczelni
logo_uczelni
Bezpłatne studia stacjonarne na kierunkach:
Technologia żywności i żywienie człowieka
Informatyka
Automatyka i robotyka
Administracja
Zarządzanie
Praca socjalna
Filologia
Kosmetologia
Dietetyka
Pielęgniarstwo I i II stopnia
Fizjoterapia
Wychowanie Fizyczne
 
Przejdź na stronę główną PWSIiP

INSTYTUT Medyczny im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
BANER
 
BANER
 
Przejdź na stronę główną PWSIiP
KIERUNEK STUDIÓW:
Dietetyka
STUDIA I stopnia, licencjackie
–stacjonarne i niestacjonarne
Kim możesz być po studiach:
• publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej • poradni żywieniowych, poradni chorób metabolicznych i chorób przewodu pokarmowego • zakładów żywienia zbiorowego ... dowiedz się więcej czytając informator
REKRUTACJA
telefon 86 216 82 72
mail rekrutacja@pwsip.edu.pl
punktowane przedmioty
  • - język obcy
  • - do wyboru: biologia, chemia
 
 
 
 
Nasza Misja: "Kształcimy praktyków"
6 ważnych powodów

dlaczego chcę uczyć się w PWSIiP
  • Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata
  • Nowoczesna baza dydaktyczna
  • Praktyki zawodowe
  • Świetna kadra dydaktyczna
  • Uczelnia przyjazna studentom
  • Wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS
 
informacje kontaktowe
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży
18-400 Łomża, ul. Akademicka 14
tel. (086) 215-59-53, fax (086) 215-66-01
NIP:718-19-47-148