Aktualności

 • Laury sportowe w rękach studentów

  Łomżyńskie Laury sportowe trafiły w ręce studentów  . Podczas Uroczystej Gali trzech studentów PWSIiP zostało...

 • "Kopciuszek" na Uczelni

  W świat baśni i marzeń uczestników kolejnego spotkania Akademii Sześciolatka przenieśli wykładowcy kierunku...

 • Przypadkowość w przyrodzie

  Marek Kuś – profesor z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, to kolejny gość Uniwersytetu Otwartego PWSIiP, który...

 • Aktywny na Rynku Pracy

  O funkcjonowaniu polskiego więziennictwa – jego historii i perspektywach zmian oraz porównaniu m.in. do...

 • Studenci w DPS

  Studenci kierunku Praca Socjalna mieli okazję zapoznać się ze strukturą oraz funkcjonowaniem Domu Pomocy...

 • Wręczenie dyplomów

  Dyplomy ukończenia studiów podyplomowych  na kierunku „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego”...

 • Współpraca z MCEiRS

  16 grudnia 2016 roku podczas Konferencji "W sieci zagrożeń" zorganizowanej przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i...

 • Studenci na czele Rady

  Na historycznej pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w historii Miasta Łomży uczestniczyli reprezentacji...

 • Wigilia akademicka

  Były życzenia, dzielenie się opłatkiem i radość ze spotkania. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i...

 • Śnieżynki PWSIiP

  Studentki fizjoterapii w okresie przedświątecznym zmieniły się w śnieżynki i wraz z opiekunem p. Anną Gradkowską...

 • Szlachetna Paczka

  Na dwa dni nasza uczelnia za sprawą szlachetnej paczki zamieniła się w wielki magazyn prezentów. To właśnie z...

 • Wszyscy czekają na Mikołaja

  To już dziesiąty raz studenci PWSIP w  Łomży przy aktywnym współudziale, Koła Naukowego na kierunku...

Kalendarium

Wybory Rektora 2017-2021

Już ponad 2000 studentów

W prestiżowym XVI Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 warunki kształcenia w PWSIiP zostały najwyżej ocenione spośród wszystkich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce. Istotny wpływ na jakość dydaktyki ma nasza, unikatowaw skali kraju, baza laboratoryjna i technologiczna. Studenci nabywają umiejętności praktyczne mając do dyspozycji urządzenia o najwyższym standardzie przemysłowym. Zajęcia w Instytucie Technologii Żywności i Gastronomii prowadzone są z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do określania składu fizyko-chemicznego oraz oceny jakości mikrobiologicznej produktów żywnościowych. Sercem Instytutu jest hala technologiczna z aparaturą do przetwórstwa rolno – spożywczego. Wyposażone na miarę XXI wieku zostały także laboratoria Instytutu Informatyki i Automatyki oraz  sale do nauki języków obcych.
Nowoczesny budynek PWSIiP wygrał w 2013 roku internetowy plebiscyt wortalu Sztuka Architektury na najlepszą realizację architektoniczną.

Filmy