Trener klasy mistrzowskiej w IWF

W dniu 14 stycznia 2013 roku w Instytucie Sportu w Warszawie Pan Jerzy F. Miller trener Klubu Uczelnianego AZS PWSIiP Łomża zakończył postępowanie kwalifikacyjne na trenera klasy mistrzowskiej taekwondo olimpijskiego, zdając egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym. Egzamin został przeprowadzony w ramach doszkolenia kadr trenerskich Ministerstwa Sportu i Turystyki zorganizowanego przez Akademię Trenera w Warszawie. Tematy pracy trenerskiej były; „Determinanty wyniku sportowego w taekwondo olimpijskim (na przykładzie juniorów i seniorów)”.