Kongres Sportu Powszechnego

Z inicjatywy Minister Sportu i Turystyki Pani Joanny Muchy oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jarosława Dworzańskiego w dniu 14 marca 2013 roku w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku odbył się Kongres Sportu Powszechnego.
W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób, a wśród nich byli samorządowcy, przedstawiciele klubów i stowarzyszeń sportowych, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele wychowania fizycznego.
Celem spotkania było omówienie problemów sportu powszechnego w naszym województwie. Sympatycznym punktem w ramach Kongresu był moment wręczenia przez Minister Sportu i Turystyki odznaczeń zasłużonym działaczom województwa podlaskiego. Wśród odznaczonych znalazł się trener naszego Klubu Uczelnianego AZS PWSIP w Łomży
Pan Wacław Tarnacki, który otrzymał Złota Odznakę za zasługi dla sportu.
Na spotkanie został również zaproszony trener Paweł Remiszewski.

Komentarz: Jerzy F. Miller
Zdjęcia:       Paweł Remiszewski