Trener klasy mistrzowskiej w IWF

W dniu 14 stycznia 2013 roku w Instytucie Sportu w Warszawie Pan Jerzy F. Miller trener Klubu Uczelnianego AZS PWSIiP Łomża zakończył postępowanie kwalifikacyjne na trenera klasy mistrzowskiej taekwondo olimpijskiego, zdając egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym. Egzamin został przeprowadzony w ramach doszkolenia kadr trenerskich Ministerstwa Sportu i Turystyki zorganizowanego przez Akademię Trenera w Warszawie. Tematy pracy trenerskiej były; „Determinanty wyniku sportowego w taekwondo olimpijskim (na przykładzie juniorów i seniorów)”.

X Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku

W dniu 24 listopada br. w Białymstoku X Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku wybrał nowe władze. W wyniku przeprowadzonych wyborów członkiem Zarządu w kadencji 2012-2016 został Pan Jerzy F. Miller, któremu na pierwszym posiedzeniu Zarządu Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku powierzono obowiązki Wiceprezesa. Prezesem Zarządu Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku został Pan Leszek Lewoc.
W trakcie Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, trener naszego klubu mgr Jan Kotowski został odznaczony medalem za zasługi w sporcie młodzieżowym w wychowaniu olimpijczyka - Artura Żaczka, uczestnika Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 w lekkiej atletyce (sprinter).