Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2014


Zarządzenie Rektora Nr 69/14 w spr.: wprowadzenia Procedury objęcia pracy dyplomowej zasadą poufności

Zarządzenie Nr 69/14
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 18.09.2014 r.

w sprawie: wprowadzenia Procedury objęcia pracy dyplomowej zasadą poufności

Na podstawie § 39 ust. 1 i ust. 4 Statutu PWSIiP w Łomży, zarządzam co następuje:

§ 1
W Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży wprowadza się Procedurę objęcia pracy dyplomowej zasadą poufności. Procedura objęcia pracy dyplomowej zasadą poufności  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Rekt_69_14.pdf
  2.  Zał_1_Zarz_Rekt_69_14.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2014-09-18

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2014-09-18 12:47:53

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 1448


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3