Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Władze > Senat > kadencja 2012 – 2016


Senat PWSIiP w Łomży kadencja 2012/2016

1. dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP
     Rektor PWSIiP w Łomży, Przewodniczący Senatu
2. dr Krystyna Leszczewska
     Prorektor PWSIiP w Łomży ds. dydaktyki i spraw studenckich
3. mgr Henryk Trojanowski
     Kanclerz PWSIiP w Łomży
4. prof. dr hab. Jan Górski
     przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
5. dr hab. Bogusław Plawgo, prof. PWSIiP
    Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości
6. dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. PWSIiP
     Dyrektor Instytutu Społeczno – Humanistycznego
7. dr hab. Romuald Kotowski, prof. PWSIiP
     Dyrektor Instytutu Informatyki i Automatyki
8. dr hab. Tomasz Niźnikowski, prof. PWSIiP
     Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego
9. prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński
     Dyrektor Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii
10. dr n. med. Barbara Jankowiak
     Dyrektor Instytutu Medycznego im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
11. dr inż. Ryszard Szczebiot
       przedstawiciel nauczycieli akademickich Instytutu Informatyki i Automatyki
12. dr inż. Jolanta Sienkiewicz
       przedstawiciel nauczycieli akademickich Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii
13. dr Ałla Aleksiejczuk
      przedstawiciel nauczycieli akademickich Instytutu Medycznego im. Bł. Matki teresy z Kalkuty
14. dr Jerzy Miller
      przedstawiciel nauczyli akadmickich Instytutu Wychowania Fizycznego
15. mgr Marzena Lewko
       przedstawiciel wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni
16. dr Agnieszka Muzyk
       przedstawiciel wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni
17. dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. PWSIiP
       przedstawiciel wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni
18. Paweł Bieńkowski
       przedstawiciel studentów Instytutu Przedsiębiorczości
19.  Mateusz Kosiński
        przedstawiciel studentów Instytutu Informatyki i Automatyki
20.  Marlena Fabiszewska
       przedstawiciel studentów Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii
21.  Izabela Piasecka
       przedstawiciel studentów Instytutu Wychowania Fizycznego
22. Anna Kowalewska
      
przedstawiciel studentów Instytutu Społeczno – Humanistycznego
23.  Marta Żelechowaska
      
przedstawiciel studentów Instytutu Medycznego
24. mgr Agnieszka Kozikowska
       przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
25. mgr Natalia Cholewicka
       przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Wytworzył: Sandra Chrostowska

Dokument z dnia:2015-12-08

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2015-12-08 13:35:04

Wersja dokumentu: 11

Ilość wyświetleń: 4319


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3