Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2019


Uchwała Nr 77/2019 w sprawie: uchwalenia Regulaminu zasad pobierania opłat za studia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Na podstawie art. 79, art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 26 pkt. 29 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży uchwala Regulamin zasad pobierania opłat za studia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

§ 3
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr 64/2017  Senatu PWSIiP w Łomży z dnia 12.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad pobierania opłat w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§ 4
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Senatu
Rektor                                                                         
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Uchwała Senatu Nr 77_2019.pdf
  2.  Regulamin opłat 25.09.2019.pdf
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2019-09-25

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2019-10-02 12:21:08

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 397


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3