Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2020


Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt.1 i ust. 3 oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt. a i c Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ustalam następujące wysokości opłat za studia niestacjonarne dotyczące roku akademickiego 2020/2021:
 
§ 1
Wysokość opłat za zajęcia na studiach niestacjonarnych dla naboru na rok akademicki 2020/2021                         za semestr wynosi  na kierunku:
 
1. Administracja I stopnia                                 2.500 zł.                     
2. Administracja II stopnia                                 2.600 zł.
3. Automatyka i robotyka                                 3.000 zł.
4. Dietetyka 2.800 zł.
5. Filologia 2.600 zł.
6. Informatyka I stopnia 3.000 zł.
7. Informatyka II stopnia 3.200 zł.
8. Kosmetologia 3.400 zł.
9. Pedagogika 2.300 zł.
10. Pielęgniarstwo II stopnia                 2.600 zł.
11. Praca socjalna 2.300 zł.
12. Prawo – studia jednolite 2.400 zł.
13. Technologia żywności I stopień 3.000 zł.
14. Technologia żywności II stopień 3.500 zł.
15. Wychowanie fizyczne 2.500 zł.
16. Zarządzanie I stopień 2.500 zł.
17. Zarządzanie II stopień 2.700 zł.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z podpisania.
 
 
Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP    
 
 
 
 
 
Załączniki:
  1.  Zarządzenie Nr 45_2020.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2020-05-08

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-05-08 15:08:02

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 600


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3