Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2021


Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie: przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na rok 2020

Na podstawie § 10 ust. 6 pkt. 18 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w związku z art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Przyjmuje się zmiany w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na rok 2020.  
2. Plan rzeczowo-finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na rok 2020 po zmianach, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
           


 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_15_21.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2021-03-11

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2021-03-16 14:17:53

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 138


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3