Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego > rok 2021


Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Administracyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 62 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „organizację i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje  zawodowe, analityczne i komunikacyjne studentów od V do VII semestru kierunku Automatyka i Robotyka (studia stacjonarne)” w składzie:

  1. Przewodniczący komisji – Tomasz Kuźmierowski
  2. Członek komisji – Marta Jankowska
  3. Sekretarz komisji – Edyta Michalak

§ 2

Zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określony został w „Regulaminie komisji przetargowej”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 11/2021 z dnia 22.02.2021r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§ 3

Komisja powołana jest na czas przeprowadzenia ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.04.2021 r.

Załączniki:
  1.  ZDA_4_2021.pdf
Wytworzył: Artur Bałdowski

Dokument z dnia:2021-04-02

Opublikował: Tomasz Skrodzki

Publikacja z dnia: 2021-04-07 15:42:04

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 77


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3