Kalendarium
 • 29 Lis 2019Konferencja naukowa "SPORT, ZDROWIE, EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY" 

  Godzina: 10:00-16:00

  Lokalizacja: ul. Akademicka 14, Aula 315 

  Organizator: PWSIiP w Łomży

  Opis wydarzenia:

  Konferencja składa się z trzech paneli tematycznych dotyczących sportu, zdrowia, edukacji dzieci i młodzieży. Celem konferencji jest przegląd prac naukowych oraz problemów badawczych pracowników naszej Uczelni, a także jednostek naukowych z całego kraju. Konferencja umożliwi wymianę osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów oraz prezentację dokonań dotyczących paradygmatów sportu, zdrowia i edukacji. Zorganizowane przez nas wydarzenie przyczyni się do podjęcia dyskusji na temat najbardziej istotnych i aktualnych problemów współczesnego sportu.

  10.00-11.00 - Rejestracja uczestników 

  11.00-11.15 - Powitanie- JM Rektor PWSIiP w Łomży, dra hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

  11.15- 16.50- Wystąpienia zgłoszonych gości

  <<Program>>
Projek i wykonanie TS 2015