Kalendarium
 • 06 Mar 2020Konkurs "Mediacja? Zdecydowanie tak!"

  Godzina: 10:00-12:00

  Lokalizacja: Akademicka 14, Aula 315

  Organizator: PWSIiP w Łomży

  Opis wydarzenia:
  Zapraszamy do udziału w Konkursie Wiedzy "Mediacja? Zdecydowanie tak!".

  Konkurs ma na celu pogłębienie wiedzy uczniów i studentów o mediacji, będącej jedną z polubownych metod rozwiązywania sporów, jako formie uzupełniającej, obok postępowania sądowego, wymiar sprawiedliwości, jej zasadach, przebiegu i roli w Polsce. Dodatkowym celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród uczniów i studentów oraz zachęcanie ich do kreatywnej pracy indywidualnej i grupowej.

  Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego.

  Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internatowej Centrum Mediacji:


  Zapraszamy!