Kalendarium
 • 12 Mar 2020Konkurs "Zasmakuj w zdrowiu"

  Godzina: 09:00-15:00

  Lokalizacja: Akademicka 1

  Organizator: Wydział Informatyki i Nauk o Żywności PWSIiP w Łomży

  Opis wydarzenia: Konkurs Wiedzy o Żywności i Żywieniu Człowieka "Zasmakuj w zdrowiu" adresowany jest do uczniów szkół średnich: liceum i technikum, którzy wykazują zainteresowanie tematyką związaną z żywnością i żywieniem oraz ich wpływem na zdrowie człowieka. Pozwala sprawdzić swoją wiedzę w tym zakresie i zdobyć atrakcyjne nagrody, ale również poczuć akademicki klimat wyższej uczelni. Merytoryczną opieką nad konkursem sprawuje kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności, a w szczególności nauczyciele akademiccy kierunku technologia żywności i żywienie człowieka.

  Zgłoszenia przyjmujemy do: 27 lutego 2020 r.

  Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, a także więcej informacji pod adresem: www.pwsip.edu.pl/zasmakujwzdrowiu2020