Kalendarium
 • 09 Kwi 2019Plenarne Posiedzenie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

  Godzina: 09:00-15:00

  Lokalizacja: Akademicka 1, Aula A2.4

  Organizator: PWSIiP w Łomży

  Opis wydarzenia:
  Szanowni Państwo,
  dnia 9 kwietnia 2019 roku w murach naszej Uczelni odbędzie się Plenarne Posiedzenie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk organizowane przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz KNoPiPS PAN.

  Organizacja Plenarnego Posiedzenia PAN wpisuje się w wyjątkowy rok obchodów 15-lecia powstania Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Okazja do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć PWSIiP, zwłaszcza w obszarze nauki.

  W trakcie obrad odbędzie się także debata nt. „Krajowa a lokalna polityka senioralna – aktywizacja i wsparcie” oraz sesja naukowa  nt. „Rozwój przedsiębiorczości w kontekście starzenia się ludności - uwarunkowania w skali lokalnej (Łomża i powiat łomżyński)”.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w Seminarium bardzo proszę o zgłoszenie: pisemne na adres politykaspoleczna2019@pwsip.edu.pl lub telefoniczne (86 215-66-04),  podając imię i nazwisko, ewentualny stopień lub tytuł naukowy oraz miejsce pracy (uczelnia, instytucja, firma). Udział w Seminarium jest bezpłatny, a ostateczny termin zgłoszeń to 4 kwietnia 2019 roku.

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego
  Dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska, prof. PWSIiP

  PROGRAM

  9.00-9.30

  Wystąpienie J.M. Rektora prof. dr hab. D. Surowika - 15 lat PWSIiP w Łomży

  Wystąpienie Przewodniczącego KNoPiPS PAN - prof. dr hab. Zenona Wiśniewskiego

  Wystąpienia gości

  9.30-12.00

  Debata nt. „Krajowa a lokalna polityka senioralna – aktywizacja i wsparcie”

  Prof. dr hab. Janusz Witkowski - Moderator

  Prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska – Wyzwania polityki senioralnej. Aktywizacja a wsparcie

  Prof. dr hab. Piotr Błędowski – Formy aktywizacji seniorów

  Prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz – Działania wspierające osoby starsze – potrzeby a możliwości

  Prof. dr hab. Stanisława Golinowska – Międzynarodowe doświadczenia polityki wobec osób starszych

  Prof. nadzw. dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska, dr Mariusz Chrzanowski (Prezydent Miasta Łomża) – Lokalna polityka senioralna – problemy i wyzwania

  (przykład Miasta Łomża)

   

  Dyskusja

  12.00-12.15

  Przerwa kawowa

  12.15-14.00

  Sesja naukowa – „Rozwój przedsiębiorczości w kontekście starzenia się ludności -

  uwarunkowania w skali lokalnej (Łomża i powiat łomżyński)”

  Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Leszczewska/prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo - Moderator

  Dr Stanisław Kaczyński, dr Adam Miara Bariery i czynniki rozwoju przedsiębiorczości (kontekst porównawczy)

  Prof. nadzw. dr hab. Juozas Lakis, dr Magdalena Forfa, mgr Michał Bąkowski Rynek, konkurencja, współpraca – w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości

  Prof. nadzw. dr inż. Bogusław Plawgo, dr Dariusz Perło Wpływ otoczenia funkcjonowanie i porównawczy) lokalnego i instytucjonalnego na rozwój przedsiębiorstw (kontekst Prof. nadzw. dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska, mgr inż. Anna Bagińska

  Dostępność zasobów pracy jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości

  Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Leszczewska, Magdalena Forfa, mgr inż. Anna Bagińska

  Postawy przedsiębiorcze studentów

  Dyskusja

  14.00-15.00

  Obiad

  Spacer po Uczelni