lms header

Szanowni Państwo Rodzice

Uprzejmie informuję, że w związku z zawieszeniem zajęć lekcyjnych Nauczyciele naszej szkoły realizują z Uczniami uczenie się na odległość. Dotychczas na stronie internetowej szkoły pwsip.edu.pl/lms zamieściliśmy materiały do samodzielnej nauki, również pod kierunkiem Nauczycieli. Są to głównie materiały pozwalające na utrwalanie wcześniej omawianych treści. Nauczyciele korzystając z podanych przez Uczniów adresy e-mailowe realizowali i realizują naukę na odległość, wykorzystując różne techniki i narzędzia.

W związku  z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji Narodowej regulacji prawnych (Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) począwszy od 25.03 2020 r. do 10.04.2020 r. będziemy realizowali nowe treści z zakresu obowiązującej podstawy programowej. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane z wykorzystaniem, między innymi:

  • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodręczniki.pl (uczniowie otrzymają loginy i hasła),
  • materiałów dostępnych na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, na stronach portali edukacyjnych,
  • materiałów opracowywanych i przesyłanych przez nauczycieli,
  • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,
  • z wykorzystaniem, między innymi, środków komunikacji elektronicznej, zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, komunikację przez pocztę elektroniczną, media społecznościowe, komunikatory, kontakty telefoniczne z nauczycielem.

Szanowni Państwo, proszę o współpracę w realizacji nauki na odległość. Pamiętajmy, że najlepsze efekty przynosi praca systematyczna, dlatego proszę Państwa o zachęcanie i mobilizowanie  dzieci do uczenia się oraz jego monitorowanie.             

Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę zdrowia i proszę o zachowanie spokoju.

Z poważaniem
Iwona Puciłowska