lms header

Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży to szkoła dla kandydatów szczególnie zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień oraz pasji związanych z uprawianiem sportu. Nasi uczniowie, poza kształceniem ogólnym, realizują program szkolenia sportowego z wybranej dyscypliny sportu w wymiarze 13 godzin tygodniowo. Szkolenie sportowe organizujemy i prowadzimy we współpracy z następującymi klubami:

 • lekką atletykę w Ludowym Klubie Sportowym „Prefbet - Śniadowo” Łomża
 • piłkę nożną w Młodzieżowym Łomżyńskim Klubie Sportowym
 • boks w Klubie Bokserskim „Tiger” Łomża
 • piłkę ręczną dziewcząt w Miejskim Klubie Sportowym „Dwójka” Łomża

Do szkoły zapraszamy również, uczniów trenujących inne dyscypliny sportu.


Dlaczego warto uczyć się w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży?

 • zapewniamy wysoki poziom szkolenia sportowego i kształcenia ogólnego
 • uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce i sporcie otrzymują stypendia Prezydenta Miasta Łomża
 • bazę dydaktyczną szkoły stanowią: nowoczesne pracownie dydaktyczne, biblioteka szkolna, sala gimnastyczna, siłownia, sala fitness, pracownia komputerowa, bezpłatne wifi
 • nauka w szkole jest bezpłatna
 • klasy liczą maksymalnie 25 uczniów
 • organizujemy obozy sportowe
 • tworzymy uczniom optymalne warunki, umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych z obszaru kształcenia ogólnego

Rekrutacja do klasy I odbywa się terminach i na zasadach przepisami prawa oświatowego. Poza warunkami wymaganymi przy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, kandydaci do LMS muszą:

 • posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony przez lekarza
 • posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły
 • uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportu, w którym jest prowadzone

Rada pedagogiczna

 • Puciłowska Iwona - dyrektor
 • Borawski Zenon - historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
 • Czupryński Wiesław - wiedza o społeczeństwie
 • Dudek Iwona - język polski
 • Gałązka Marcin - wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe (piłka nożna)
 • Kisiel Dariusz - kierownik szkolenia sportowego, wychowanie fizyczne
 • Kisiel Marta - wiedza o kulturze, plastyka
 • Konert Aneta - zajęcia sportowe (piłka ręczna)
 • Korytkowski Andrzej - zajęcia sportowe (lekkoatletyka)
 • Kossakowska Bożenna - informatyka
 • Kossakowski Janusz - informatyka
 • Łebkowska Natalia - chemia
 • Łowicka Ewa - język polski
 • Maleszewski Zbigniew - zajęcia sportowe (boks)
 • Brat Mianowski Adam - religia
 • Mleczek Adrian - zajęcia sportowe (piłka nożna)
 • Murawska Małgorzata - matematyka
 • Nadolny Artur - zajęcia sportowe (piłka nożna)
 • Nieciecka Elżbieta - język niemiecki
 • Nitkiewicz Anna Krystyna - geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Pawelec Anna Eliza - pedagog
 • Powichrowska Ewa - matematyka, fizyka
 • Samluk Emilia - biologia
 • Staniórski Tomasz - zajęcia sportowe (piłka nożna)
 • Szeligowska Agnieszka - nauczyciel bibliotekarz
 • Szymanowska Agnieszka Małgorzata - podstawy przedsiębiorczości
 • Szymańska Ewa Małgorzata - biologia
 • Tarnacki Maciej - wychowanie fizyczne
 • Trepanowska Angelika - matematyka
 • Trojanowska Magdalena - język angielski
 • Trzcińska Beata - język niemiecki
 • Zadroga Aneta - zajęcia sportowe (piłka ręczna)
 • Zyskowska Barbara - chemia
 • Żelechowska Beata - język angielski