lms header

Załącznik do Zarządzenie Nr 6 /2020 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół przy PWSIiP w Łomży w sprawie Procedury zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno–epidemiologicznego podczas organizacji i prowadzenia egzaminu maturalnego w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży w roku szkolnym 2020/2021 

Szanowni Rodzice, Drodzy Maturzyści
zachęcam do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi poniżej. Zostały one opublikowane przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dotyczą egzaminu maturalnego, organizowanego w roku szkolnym 2020/2021.

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin maturalny będzie przeprowadzony w oparciu o wymagania egzaminacyjne, określone dla poszczególnych przedmiotów, co oznacza, że na ich podstawie zostaną sformułowane zadania egzaminacyjne. Znajdą je Państwo w poszczególnych załącznikach, dotyczących przedmiotów.

W załączniku dotyczącym informacji ogólnej przedstawiono zasady przystąpienia do egzaminu i kryteria, które należy spełnić aby zdać egzamin.

Zachęcam do zapoznania się z pełną informacją, dotyczącą egzaminu maturalnego: http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Z poważaniem
Iwona Puciłowska
Dyrektor AZS przy PWSIP w Łomży

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Maturzyści

Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami, które dotyczą egzaminu maturalnego organizowanego w roku szkolnym 2020/2021.

Informacje w nich zawarte pomogą Państwu w starannym przygotowaniu się do matury.

Życzę przyjemnej i owocnej lektury.

Iwona Puciłowska
Dyrektor
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży