lms header

Konsultacje

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, począwszy od 1.06.2020 r. rozpoczynamy prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych dla uczniów Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży.  Z uwagi na odległość miejsca zamieszkania naszych uczniów, konsultacje będą prowadzone on-line, ale również bezpośrednio w budynku szkoły. Szkoła została przygotowana do przyjęcia uczniów i nauczycieli, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Poniżej zamieszczamy podstawowe zasady bezpiecznego epidemiologicznego, których należy przestrzegać.

Z poważaniem
Iwona Puciłowska - dyrektor szkoły

Zasady sanitarno – epidemiologiczne w czasie konsultacji realizowanych w budynku szkoły 

  1. Z konsultacji w budynku szkoły mogą korzystać i konsultacji udzielać mogą wyłącznie osoby zdrowe, nie wykazujące objawów infekcji (podwyższona temperatura ciała, kaszel, ból gardła, kichanie, katar).
  2. Z konsultacji w budynku szkoły nie mogą korzystać i konsultacji udzielać osoby przebywające w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Osoby udzielające konsultacji i korzystające z konsultacji mają bezwzględny obowiązek:
  • zdezynfekowania rąk w momencie wejścia do budynku szkoły;
  • po wejściu do budynku kierowania się bezpośrednio do wyznaczonej pracowni, w której odbywają się konsultacje;
  • noszenia maseczek zakrywających usta i nos/ przyłbic;
  • zachowania minimum 2,0 m dystansu od innych osób;
  • posługiwania się własnymi podręcznikami i przyborami biurowymi;

Stanowisko do dezynfekcji rąk znajduje się przy drzwiach wejściowych do szkoły