lms header

Listopad 2020 r. - VII Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

21.12.2020 r. - poniedziałek

22.12.2020 r. - wtorek

04.05.2021 r. - wtorek (egzamin maturalny)

05.05.2021 r. - środa (egzamin maturalny)

06.05.2021 r. - czwartek (egzamin maturalny)

07.05.2021 r. - piątek (egzamin maturalny)

04.06.2021 r. - piątek

23.06.2021 r. - środa

24.06.2021 r. - czwartek

L.p.

Wydarzenie

Termin

 

I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO

01.09.2020 r. – 24.01.2021 r.

1.       

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r.

2.       

Rada pedagogiczna organizacyjna LMS

15.09.2020r.

3.       

Zebranie z rodzicami uczniów LMS

16-21.09.2020 r. – rodzice poszczególnej klasy w innym dniu – ostateczne terminy zostaną ustalone z wychowawcami klas.

4.       

Rada pedagogiczna poświęcona analizie postępów edukacyjnych uczniów LMS

Październik 2020 r. ( ostateczny termin i godzina zostaną podane na tydzień przed zebraniem )

5.       

Zebranie z rodzicami uczniów LMS poświęcone analizie postępów edukacyjnych uczniów

Listopad 2020 r. ( ostateczny termin i godzina zostaną podane na dwa tygodnie przed zebraniem)

6.       

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

nauczyciele informują uczniów i wychowawców- najpóźniej do 16.12.2020 r.

wychowawcy informują rodziców uczniów – najpóźniej 19.12.2019 r.

7.       

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 r.– 31.12.2020 r.

8.       

Rada pedagogiczna poświęcona klasyfikacji śródrocznej w LMS

19.01.2021 r.

9.       

Zebranie z rodzicami uczniów LMS poświęcone analizie postępów edukacyjnych uczniów za I półrocze

22.01.2020 r. (godzina zostanie podana na tydzień przed zebraniem)

10.

Ferie zimowe

25.01.2021r. - 7.02.2021 r.

 

II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO

8.02.2021 r. – 25.06.2021 r.

11.

Rada pedagogiczna organizacyjna LMS

Luty 2021 r. ( ostateczny termin i godzina zostaną podane na tydzień przed zebraniem )

12.

Rekolekcje Wielkopostne – uczniowie LMS

Luty 2021 r.

13.

Wiosenna przerwa świąteczna

1.04.2021 r. – 6.04.2021r.

14.

Poinformowanie uczniów i rodziców klasy III LMS o przewidywanych końcowych ocenach klasyfikacyjnych

nauczyciele informują uczniów i wychowawców- najpóźniej 26.03. 2021 r.

wychowawcy informują rodziców uczniów – najpóźniej 30.03.2021 r.

15.

Zebranie z rodzicami uczniów LMS, poświęcone analizie postępów edukacyjnych uczniów

19.03.2021 r.

16.

Rada pedagogiczna poświęcona klasyfikacji końcowej  uczniów klasy III LMS

23.04.2021r.

17.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasie III LMS

30.04.2021r.

18.

Egzamin maturalny

od 4.05.2021 r. wg harmonogramu dyrektora CKE

19.

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

nauczyciele informują uczniów i wychowawców- najpóźniej 21.05.2020 r.

wychowawcy informują rodziców uczniów – najpóźniej 21.05.2020 r.

20.

Zebranie z rodzicami uczniów LMS

21.05.2021 r.

21.

Rada pedagogiczna poświęcona klasyfikacji rocznej. Rada pedagogiczna organizacyjna.

22.06.2021 r.

22.

Uroczystość zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25.06.2021 r.

23.

Ferie letnie

26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.