Drukuj

– Dobre uczelnie zawodowe, a uczelnia łomżyńska należy do najlepszych, są regionalną kuźnią kadr. Uczelnia buduje prestiż i jest źródłem emanacji rozmaitych idei rozwojowych. Jestem przekonany, że ta inicjatywa sprzed 15 lat dobrze służy Łomży, Podlasiu i Polsce – stwierdził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, dr Jarosław Gowin. Podczas uroczystej gali 15-lecia „Państwówki” odbierał statuetkę Przyjaciel Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. – Rzeczywiście jestem przyjacielem tej uczelni – mówił wicepremier wręczając rektorowi PWSIiP dwa symboliczne czeki opiewające na blisko 10 milionów złotych. To pieniądze przyznane PWSIiP przez MNiSW, a dzielone w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży została powołana 22 czerwca 2004 roku. W rozporządzeniu Rady Ministrów podpisanym przez premiera, profesora Marka Belkę została określona Misja Uczelni – „tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw”. W 2012 roku Senat Uczelni sformułował ją na nowo – „Kształcimy Praktyków”. 1 lipca 2004 roku, minister edukacji narodowej i sportu, Mirosław Sawicki, mianował pierwszym rektorem PWSIiP prof. dra hab. inż. Kazimierza Pieńkowskiego, który przez cztery lata intensywnie zabiegał o powołanie uczelni w Łomży. Po rocznym okresie sprawowania funkcji z mianowania profesor Pieńkowski został wybrany na kadencję 2005-2009.

Wśród orędowników utworzenia państwowej uczelni w Łomży znaleźli się ówczesny przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, poseł Mieczysław Czerniawski, marszałek województwa podlaskiego Sławomir Zgrzywa oraz kolejny marszałek Janusz Krzyżewski, który po decyzji o utworzeniu uczelni przekazał jej budynek przy ulicy Poznańskiej 141 b (obecnie jest to siedziba uczelni z adresem Akademicka 14) oraz milion złotych na jego remont i adaptację.

O tych i innych faktach przypominał w przemówieniu rektor PWSIiP dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP. – Dążenie, aby państwowa uczenia powstała w Łomży wyrosło z przekonania, że istnieje bogata tradycja miejskości, jako ważny punkt odniesienia, ale także przyszłość, którą możemy i chcemy projektować ponad podziałami. Impulsem do narodzin uczelni były ambicje decydentów i mieszkańców, którzy po reformie podziału administracyjnego z 1999 roku szukali nowej szansy dla naszego miasta  –  mówi trzeci rektor „Państwówki”, honorując zasłużonych w historii uczelni decydentów. Statuetki Przyjaciel Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dr hab. Dariusz Surowik wręczył: wicepremierowi dr. Jarosławowi Gowinowi, ministrowi nauki i szkodnictwa wyższego; Sławomirowi Zgrzywie, pierwszemu marszałkowi województwa podlaskiego; kolejnemu marszałkowi Januszowi Krzyżewskiemu, za którego kadencji PWSIiP otrzymała budynek, który obecnie jest jej siedzibą; Jerzemu Brzezińskiemu prezydentowi Łomży w latach 2002-2010, który przekazał na rzecz uczelni grunty przy ul. Poznańskiej oraz rozpoczął wypłatę rocznej dotacji dla uczelni z kasy miasta; Mieczysławowi Baszko, marszałkowi województwa podlaskiego w latach 2014-2015; Mariuszowi Chrzanowskiemu, prezydentowi Łomży; Stefanowi Krajewskiemu, byłemu członkowi zarządu województwa; Markowi Olbrysiowi obecnemu wicemarszałkowi województwa podlaskiego. Im wszystkim rektor dziękował za wspieranie PWSIiP, ale sam także przyjmował gratulacje, kwiaty i życzenia dalszego rozwoju uczelni pod jego auspicjami.

Powstanie państwowych wyższych szkół zawodowych było możliwe po przyjęciu Ustawy o wyższych szkołach zawodowych w czerwcu 1997 roku. Już w październiku 1998 roku wystartowało dziewięć zupełnie „innych i nowych” w strukturze szkolnictwa wyższego uczelni, które „przyszły do młodzieży”, bo powstały na tzw. pustyni edukacyjnej, miały tworzyć praktyczne profile kształcenia i być odpowiedzią na regionalne potrzeby rynku pracy. Inicjatorzy tej nowej formuły uczelni podkreślali, że ich powstanie będzie zadośćuczynieniem dla tych ośrodków, które stracą status miasta wojewódzkiego.

Rektor profesor Dariusz Surowik, podkreślał, że obecnie nadchodzą dobre lata dla tego typu placówek edukacyjnych. – Konstytucja dla Nauki okazała się szansą na „nowe otwarcie”. Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, której fundamentalnym celem jest stworzenie reprezentacji w krajowym oraz zagranicznym środowisku naukowym, uzyskała silny legislacyjny kształt, czyli została wpisana do Ustawy 2.0, jako instytucja przedstawicielska środowiska szkolnictwa wyższego i nauki oraz organ pomocniczy ministra – przypominał rektor. 

Jubileuszową galę zwieńczył koncert Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. W reprezentacyjnej auli uczelni wystąpili wspaniali soliści: akordeonista Klaudiusz Baran oraz gitarzysta Michał Nagy. Łomżyńskich Filharmoników poprowadził znakomity francuski dyrygent Amaury du Closel. W programie zaprezentowano między innymi najpiękniejsze tanga Astora Piazzolli.

Większość tzw. PWSZ-etek zostało zlokalizowanych w miastach, które w latach 1975-1999 były stolicami województw i liczyły ponad 50 tys. mieszkańców. Jedna z młodszych uczelni w tym gronie, czyli PWSIiP w Łomży, od kilku lat zalicza się do najlepszych (vide doroczne rankingi portalu „Perspektywy”). Kształci praktyków i stwarza wspaniałe horyzonty rozwoju młodym ludziom.