Drukuj

Aby zdobyć dyplom i odnieść zawodowy sukces nie trzeba emigrować do wielkich aglomeracji miejskich. Wartościowe studia są w Łomży, na nowoczesnej uczelni. Do 26 września jest czas, aby dołączyć do grona żaków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. To uczelnia, która kształci praktyków i oferuje bezpłatne studia dzienne. Jest jeszcze czas, aby podjąć słuszny wybór edukacyjny.

Wachlarz oferty edukacyjnej PWSIiP w Łomży jest bardzo bogaty. To aż piętnaście kierunków pierwszego i drugiego stopnia, kilkadziesiąt konkretnych specjalności. W sposób szczególny rekomendujemy ofertę studiów drugiego stopnia, takich jak Administracja, Zarządzanie, Informatyka, Pielęgniarstwo, Technologia żywności i żywienie człowieka oraz jednolitych studiów magisterskich z Prawa i Fizjoterapii.

Studia w PWSIiP prowadzone są w sposób nowatorski. Na kierunku Prawo studenci mają do dyspozycji Salę Symulacji Rozpraw Sądowych, dzięki której zajęcia są atrakcyjnie zaaranżowane i po prostu pasjonujące. Przyszli prawnicy mogą także nabyć uprawnienia mediatorskie w prowadzonym przez uczelnię, wspólnie z wymiarem sprawiedliwości, Centrum Mediacji – to instytucja, której celem jest skuteczne propagowanie polubownych metod rozwiązywania sporów. Zajęcia na studiach dziennych z Prawa odbywają się w godzinach popołudniowych, co umożliwia aktywność zawodową.

Studenci pielęgniarstwa kształcą się korzystając z Centrum Symulacji Medycznej, czyli z inteligentnych fantomów i trenażerów, oczywiście pod okiem znakomitych praktyków, specjalistów z obszaru nauk o zdrowiu i nauk medycznych, wśród których jest między innymi profesor Marian Szamatowicz, położnik-ginekolog, autor pierwszego w Polsce udanego zabiegu zapłodnienia człowieka metodą in vitro.

Technolodzy żywności do dyspozycji mają nowoczesną halę technologiczną, zgromadzony na niej sprzęt jest unikalny w skali Polski, co niedawno potwierdzili specjaliści Polskiej Komisji Akredytacyjnej, niezależnej instytucji, która czuwa, aby w kraju spełniane były standardy kształcenia. Właśnie to merytoryczne gremium orzekło, że łomżyńska PWSIiP stwarza znakomite warunki do studiowania przyszłym technologom żywności. W raporcie PKA z 2018 roku jak mantra przewijają się słowa „unikalne, unikatowe, nowoczesne”. Niezależni specjaliści napisali wprost – „infrastruktura udostępniona studentom znacznie przewyższa wymagania kształcenia na ocenianym kierunku” oraz „wydział dysponuje najlepiej wyposażoną halą technologiczną dla technologii żywności w kraju”.

Żacy, którzy wybierają PWSIiP w Łomży, trafiają do nowoczesnej uczelni, która posiada silną pozycję, zajmuje wysokie lokaty w corocznym, prestiżowym rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy”. Aby dokonać mądrego wyboru edukacyjnego jest czas do 26 września, właśnie wtedy upływa termin rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów w konkretnym dziekanacie.

Spotkajmy się 9 października podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży!