Drukuj

Interesuje się sztuką, literatura, muzyką. Miłością do poezji zarażała nastolatków osadzonych w zakładzie poprawczym. Do naszej uczelni przyjechała z Peoria w USA, jako stypendystka prestiżowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (program English Teaching Assistant – ETA). Andrea Baumgartel przez rok akademicki 2019/2020 będzie asystentem języka angielskiego w PWSIiP w Łomży. W każdy wtorek o godz. 20:00 zaprasza do Domu Studenta „Rubikon” na pasjonujące konwersacje.

Andrea Baumgartel jest absolwentką prywatnej Grinnell College, szkoły znanej z innowacyjnej pedagogiki i jednocześnie propagującej ideę sprawiedliwości społecznej. Wyróżnikiem systemu szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych jest liberal arts education. Przez pierwsze cztery semestry kształcenia uniwersyteckiego studenci uczestniczą w zajęciach z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i artystycznych, poznają literaturę piękną, a dopiero od trzeciego roku rozpoczyna się intensywna nauka na wybranej specjalizacji. W USA istnieje kilka scenariuszy „wyścigu” po dyplom, dużą popularnością cieszą się dwuletnie studia community college, które kończą się uzyskaniem tytułu Associate Degree (poziom pomaturalny). Można je kontynuować przez kolejne cztery semestry na uniwersytecie lub w College’u uzyskując tytuł Bachelor (licencjat w przełożeniu na realia polskie). Wariant uniwersytecki zakłada kształcenie do poziomu Master (polskiego magistra). Uczelnie w USA są publiczne i prywatne, pierwsze finansowane są z podatków stanowych, drugie z funduszy prywatnych, w skład których wchodzą czesne, ale także darowizny i subwencje państwowe.

W przyszłości Andrea zamierza zostać nauczycielką języka angielskiego lub przedmiotów ścisłych. W planach ma także studia z neurofilozofii.

Program Fulbrighta to prestiżowy program międzynarodowej wymiany naukowej założony z inspiracji senatora USA Jamesa Williama Fulbrighta w 1946 roku. Jego głównym celem jest zwiększanie wzajemnego zrozumienia między obywatelami Stanów Zjednoczonych a obywatelami innych krajów. W Polsce program funkcjonuje od 1959 r.