Drukuj

Długotrwała i żmudna historia powrotu Polski na mapę świata oznaczała zbiorowy wysiłek kilku pokoleń Polaków, żyjących w zaborach oraz na emigracji, którzy pomimo represji i szykan, potrafili zbudować fundamenty polskiej kultury, gospodarki oraz myśli politycznej. Bez ludzi Nauki, ofiara z krwi nie uzyskałaby odpowiedniego rezonansu. Na płaszczyźnie historii idei nieustannie odkrywamy te ślady naszej tożsamości, które stworzyły inteligencki etos i doprowadziły do wyłonienia się oficjalnych struktur Niepodległej. 

„W 1916 roku polska inteligencja podjęła wyzwanie, aby spisać zasady życia naukowego, które powinny powszechnie obowiązywać w niepodległej Polsce. Już wiosną 1918 roku ukazał się wielostronicowy wolumin, pierwszym numer czasopisma „Nauka Polska”. To w tej publikacji – której powstanie w zdegradowanym, zubożałym kraju, było nieomal cudem – opublikowany został artykuł Zygmunta Janiszewskiego „O potrzebach matematyki w Polsce”. Stał się on manifestem, a w zasadzie drogowskazem, sławnej wkrótce na całym świecie Polskiej Szkoły Matematycznej. Jeden z  głoszonych postulatów, który dziś wydaje się raczej oczywisty, wyrażał potrzebę powołania do życia specjalistycznych czasopism, wydawanych w językach uznawanych za międzynarodowe, takich jak angielski, francuski, niemiecki, czy włoski. 

Umiędzynarodowienie matematyki, zagwarantowało rzeczywisty sukces polskim naukowcom oraz odradzającej się Polsce […].  

Wielokrotnie w historii naszego kraju, wszczynane dyskusje o zasadach rodzimego życia naukowego, wyrażały wolę suwerennych, odpowiedzialnych za losy państwa elit, których celem była przebudowa całego społeczeństwa.” – przypominał dr hab. Dariusz Surowik, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, podczas Uroczystej Gali Jubileuszowej 15-lecia uczelni, która odbywała się 14 czerwca 2019 r. 

Gdy w 1918 roku, po 123 latach zniewolenia, odradzała się Niepodległa Polska, to odradzała się bez wątpienia w głowach odpowiedzialnych Polaków, jako Polska wolnej, nieskrępowanej myśli, Polska wewnętrznie zróżnicowana, ale podejmująca próbę integracji. 

Łopocząca na wietrze – na tle Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – Flaga Narodowa  oddaje cześć wszystkim Bohaterom i Twórcom Niepodległej.