Augustów-Wilno 21-23 września 2020 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa nt. PRACA – TENDENCJE I WYZWANIA W KONTEKŚCIE GOSPODARKI 4.0

International Ecolinguistic Conference 2020
International Ecolinguistic Conference 2021

Department of English Philology
Łomża State University of Applied Sciences

Transport Drogowy

#studiapodyplomowe #absolutnanowość

rekrutacja trwa
Slider

Aktualności