Drodzy Studenci!

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym oceny zajęć dydaktycznych. Każdy z Was ma możliwość wyrażenia opinii o zajęciach, na które uczęszczał w semestrze zimowym 2020/2021.

Wasz głos ma bardzo duże znaczenie, ponieważ pozwoli nam udoskonalić jakość kształcenia w PWSIiP w Łomży. Ankiety są anonimowe i prowadzący nie mają możliwości zidentyfikowania studentów, którzy wypełnili ankietę.

Gorąco zachęcamy do rzetelnego i obiektywnego wypełniania ankiet i włączenia się w proces doskonalenia jakości kształcenia w PWSIiP w Łomży.

POZYTYWNA OCENA PRZYZNANA
ADMINISTRACJA
PKA Uchwałą nr 704/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku Administracja prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym wydała ocenę pozytywną. Następna ocena programowa kierunku zaplanowana jest na rok akademicki 2025/2026.
PRACA SOCJALNA
PKA Uchwałą nr 859/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku Praca socjalna prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym wydała ocenę pozytywną. Następna ocena programowa kierunku zaplanowana jest na rok akademicki 2026/2027.
PRAWO
Prawnik to zawód przyszłości, zapewniający prestiż i uznanie społeczne. Studiując prawo na naszej Uczelni masz możliwość zdobycia zarówno wiedzy, umiejętności praktycznych, jak i kompetencji.
International Ecolinguistic Conference 2020
International Ecolinguistic Conference 2021

Department of English Philology
Łomża State University of Applied Sciences

Bezpłatna pomoc psychologiczna on-line

dla studentów, absolwentów i pracowników PWSIiP w Łomży w czasie kryzysu związanego z COVID-19

focus@pwsip.edu.pl

ZAJĘCIA ZDALNE w Semestrze letnim
Drodzy studenci!
W semestrze letnim zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu będą prowadzone w formie zdalnej, z wyłączeniem zajęć praktycznych, o których mowa w Zarządzeniu Nr 9/2021.
Slider

Aktualności

banner wersja edukacyjna 400x240

TV