Bezpłatna pomoc psychologiczna on-line

dla studentów, absolwentów i pracowników PWSIiP w Łomży w czasie kryzysu związanego z COVID-19

ZAJĘCIA ZDALNE w Semestrze letnim
Drodzy studenci!
W semestrze letnim zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu będą prowadzone w formie zdalnej, z wyłączeniem zajęć praktycznych, o których mowa w Zarządzeniu Nr 9/2021.
Slider

Aktualności

TV