Drukuj
Kategoria: Aktualne

Informacje o zamówieniu
Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Formularz oferty  – załącznik nr 1
  2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków  - załącznik nr 2
  3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3
  4. Wzór umowy – załącznik nr 4
  5. Wzór umowy powierzenia danych osobowych – załącznik nr 5

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania