Drukuj
Kategoria: Aktualne

Instytut Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży organizuje seminarium dotyczące jakości kształcenia.

W związku z realizacją w/w seminarium PWSIiP w Łomży, zwana dalej Zamawiającym zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie uroczystego obiadu i obsługę podczas seminarium dotyczącego jakości kształcenia. Zamawiający informuje, że do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Ponadto, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie uroczystego obiadu oraz obsługa podczas spotkania dla około 30 uczestników seminarium. (Zamawiający zaznacza, iż liczba uczestników może ulec zmianie, zakładana liczba tj. 30 osób przyjęta jest wyłącznie w celu ustalenia maksymalnej wartości zamówienia). W cenie za usługę przygotowania uroczystego obiadu Wykonawca powinien zawrzeć także: przygotowanie sali konferencyjnej  dla około 30 osób.

IPR_272_1_17_AB.pdf