Drukuj
Kategoria: Aktualne

Uwaga 13.07.2017r. zaktualizowano kosztorys i przedmiar ofertowy.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zwana w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza uprzejmie do składania ofert na : Wykonanie remontu ścian klatek schodowych i korytarzy w budynku Domu Studenta PWSIiP w Łomży przy ul. Wiejskiej 16A.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty – do 14.07.2017r

Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie:
a. malowanie farbami lateksowymi w kolorze białym lub zbliżonym do białego sufitów klatek schodowych,
b. wykonanie dekoracyjnej powierzchni ścian klatek schodowych z mikrocementu w dwóch kolorach wraz z dwukrotnym jej lakierowaniem,
c. malowanie ścian korytarzy na poszczególnych kondygnacjach farbami ceramicznymi w dwóch kolorach.
Szczegółowy zakres robót określa ściśle załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia - przedmiar robót.

Rektor
dr hab. Robet Charmas

Załączniki:

  1. Pełna treść zaproszenia do złożenia ofert wraz załącznikami nr 1, 2 i 3.
  2. Przedmiar robót.
  3. "Ślepy" kosztorys ofertowy.
  4. Formularz ofertowy.

Zaktualizowane załączniki:

  1. KOSZTORYS OFERTOWY
  2. PRZEDMIAR OFERTOWY