Drukuj
Kategoria: Aktualne

W związku z realizacją Centrum Symulacji Medycznej w budynku zlokalizowanym przy ul. Wiejskiej 16 w Łomży, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zwana dalej „Zamawiającym”, uprzejmie zaprasza do przedstawienia ofert na poniższe zaproszenie.
Zamówienie składa się z dwóch części.
Część A dotyczy dostawy 36 szt. stacjonarnych krzeseł z pulpitami do pisania.
Część B dotyczy dostawy 8 szt. zmywalnych krzeseł obrotowych.
Ważne: Oferty można składać na całość dostawy, podając wartości odrębnie dla każdej z tych części; można też zaoferować dostawę wyłącznie na jedną z dwóch części dostawy.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2018r do godz. 12.00.
Szczegóły realizacji i sposobu ofert – w załącznikach poniżej

Załączniki