Drukuj
Kategoria: Aktualne

Zapytanie ofertowe "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY"
z podziałem na następujące części:

Zapytanie ofertowe

Wykaz załączników do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiących jego integralną część.

 

Wykaz załączników do zapytania ofertowego, stanowiących jego integralną część- po zmianach

Zawiadomienia

Zawiadomienia o wynikach postępowania