Drukuj
Kategoria: Aktualne

Zapytanie Ofertowe

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 -Formularz oferta cenowa
  2. Załącznik nr 2- WYKAZ OSÓB na świadczenie usług psychologicznych ON-LINE dla studentów PWSIiP w Łomży w imieniu Wykonawcy  w ramach projektu „PWSIiP w Łomży dostępna i bez barier”
  3. Załącznik nr 3 -Oświadczenie o braku powiązań

Zawiadomienie o wyniku postępowania