Drukuj
Kategoria: Aktualne

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki składające się na integralną część SIWZ

 1. Wzór umowy - załącznik nr 1
 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
 3. Formularz oferty - załącznik nr 3
 4. Oświadczenie - załącznik nr 4
 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5
 6. Formularz jakościowy – załącznik nr 6
 7. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 7
 8. Zestawienie opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php – załącznik nr 8

 

 1. Wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ  z dnia 27.08.2019
 2. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ)  po zmianach z dnia 27.08.2019
 3. Formularz jakościowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach z dnia 27.08.2019
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.08.2019

 

 1. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 28.08.2019
 2. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) po zmianach z dnia 28.08.2019
 3. Formularz jakościowy (Załącznik nr 6A do SIWZ) po zmianach z dnia 28.08.2019
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.08.2019

Informacja z sesji otwarcia

Zawiadomienie o wynikach postępowania - zadanie 2

Zawiadomienie o wynikach postępowania - zadanie 1