logo PWSIiP w Łomży

Państwowa Wyższa SzkołaInformatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

Drukuj

Zarządzenie Rektora PWSIiP w Łomży nr 44/11 w spr.: wprowadzenie Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadzczeń pomocy materialnej....

Zarządzenie nr 44/11
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 1 października 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSIiP

Działając na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) w porozumieniu z Samorządem Studenckim zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzam Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP
 

Wytworzył: Rektor
Dokument z dnia:2011-10-01
Opublikował:Ewa Zawłocka
Publikacja z dnia:2011-10-17 13:24:50
Wersja dokumentu:1
Ilość wyświetleń:440


Pokaż wszystkie dokumenty w kategorii rok 2011
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży


18-400  Łomża, ul. Akademicka 14
tel. 86-215-59-53, fax 86-215-66-01

NIP: 718-19-47-148
Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3