Wybory Rektora 2017-2021

Już ponad 2000 studentów

W prestiżowym XVI Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 warunki kształcenia w PWSIiP zostały najwyżej ocenione spośród wszystkich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce. Istotny wpływ na jakość dydaktyki ma nasza, unikatowaw skali kraju, baza laboratoryjna i technologiczna. Studenci nabywają umiejętności praktyczne mając do dyspozycji urządzenia o najwyższym standardzie przemysłowym. Zajęcia w Instytucie Technologii Żywności i Gastronomii prowadzone są z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do określania składu fizyko-chemicznego oraz oceny jakości mikrobiologicznej produktów żywnościowych. Sercem Instytutu jest hala technologiczna z aparaturą do przetwórstwa rolno – spożywczego. Wyposażone na miarę XXI wieku zostały także laboratoria Instytutu Informatyki i Automatyki oraz  sale do nauki języków obcych.
Nowoczesny budynek PWSIiP wygrał w 2013 roku internetowy plebiscyt wortalu Sztuka Architektury na najlepszą realizację architektoniczną.