Centrum
Symulacji Medycznej

Kubuś ma dwa miesiące, z objawami kaszlu i duszności został przyjęty do szpitala, dziecko jest senne i apatyczne. Chłopcem od października 2018 roku będą zajmować się studenci Pielęgniarstwa. Kubuś to nie człowiek, to inteligentny fantom

Wydział
Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk
Społecznych i Humanistycznych

Wydział Informatyki
i Nauk o Żywności

3 miejsce w rankingu "Perspektyw"

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży uplasowała się w 2017 roku na trzecim miejscu rankingu portalu edukacyjnego "Perspektywy". Wskaźnik jaki osiągnęła łomżyńska „Państwówka” to 84.1, czyli zaledwie o 0.4 punktu mniej od uczelni, która zajęła drugie miejsce w prestiżowym zestawieniu w kategorii Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.
Trzecie miejsce to awans PWSIiP o dwie pozycje względem ubiegłego roku. Uczelnia osiągnęła wysoki, drugi w rankingu, wskaźnik "siły naukowej" (92.20). To rozbudowana i najważniejsza kategoria, stanowiąca 35 proc. wagi całego rankingu. Składają się na nią dane na temat kierunków studiów i oferty kształcenia podyplomowego, kadry naukowej i jej rozwoju, publikacji oraz tzw. cytowań, ocen parametrycznych poszczególnych części składowych uczelni. PWSIiP wysoko uplasowała się także w kategoriach „absolwenci na rynku pracy” oraz „warunki kształcenia”.

Dołącz do nas