Drukuj
Kategoria: Aktualne

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zwana dalej Zamawiającym zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie, wydruk i dostawę druków ścisłego zarachowania na potrzeby Dziekanatów Wydziałów.

Zamawiający informuje, że do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm). Ponadto, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

  1. Formularz Oferty

Wyniki postępowania