Drukuj
Kategoria: Aktualne

Zapytanie ofertowe

Wykaz załączników do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiących jego integralną część.

  Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.
  Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, dotyczący części I zamówienia.
  Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, dotyczący części II zamówienia.
  Załącznik nr 1c: Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych (Wykaz budynki i budowle oraz zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe – Zakładka nr 1; Wykaz pojazdów – Zakładka nr 2 ), dotyczy cz. I, cz. II zamówienia.
  Załącznik nr 2: Formularz  „Oferta”.
  Załącznik nr 2a: Klauzula informacyjna RODO.
  Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  Załącznik nr 4: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy).
  Załącznik nr 5: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczące części I i II zamówienia.
  Załącznik nr 6: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I i II zamówienia.
  Załącznik nr 7 – Wzór umowy, dotyczący części I zamówienia.
  Załącznik nr 7a – Wzór umowy, dotyczący części II zamówienia.

Pytania i odpowiedzi do zapytania z dnia 10-12-2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej ofert